Välkommen till ansökan om plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem!

De uppgifter som lämnas i samband med ansökan registreras i ett dataregister hos Utbildningsförvaltningen i Lysekilskommun. Uppgifterna behövs för administration, statistik, beslut om plats samt debitering av avgift. Uppgifterna behandlas enligt Personuppgiftslagen (PUL).

Förtur till förskola gäller enligt nedanstående ordning: 

a) Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling

b) Barn till ensamstående 

c) Syskonförtur

 Åberopa förtur genom att ange förtur samt a, b eller c i meddelandefältet Extra information på sida 5.Close Help